top of page

Privacy Policy

Jouw privacy is voor ons belangrijk. Wij behandelen bijgevolg je persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Hieronder vind je antwoorden op je vragen rond privacy (website, chat, telefoon, mail). Je leest hier onder andere hoe onze anonimiteit en ons beroepsgeheim werkt.​

Website

Deze website gebruikt cookies. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen identificeerbare persoonlijke informatie. Het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Tevens worden deze gegevens gebruikt om kwaadwillige oproepen te bestrijden. Indien je geen cookie wenst, kan je dat via je browser weigeren.​

Anonieme & vertrouwelijke gesprekken.

Al onze gesprekken zijn anoniem. Alleen jij beslist of, en welke gegevens je wilt mededelen.

Beroepsgeheim

 

Je gesprekken met ons zijn vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat wij alle informatie die we van jou krijgen met de grootste discretie behandelen. Enkel met jouw toestemming zal een hulpverlener de informatie delen met collega’s, die allen gebonden zijn door dezelfde discretieplicht. Informatie waarbij alle concrete namen en details zijn weggelaten, zodat het een situatiebeschrijving in algemene termen wordt, behoort niet tot het beroepsgeheim. 

 

Think Different vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van  de persoonsgegevens die je met ons zou gedeeld hebben. Deze gegevens worden niet aan derden medegedeeld, noch verkocht.

Enkel in zeer ernstige of acute situaties zijn we wettelijk verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken.

Bewaring en bescherming van je gegevens

Onze telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard.

Na afloop van je gesprek bewaren we jouw gegevens uitsluitend om verdere hulpverlening mogelijk te maken.

Je gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Indien je dit wenst kan je ons op alle mogelijke manieren vragen om jou de gegevens door te sturen die we van jou hebben. Je kan vragen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of ze te verwijderen van onze databanken. Jouw gegevens zijn enkel toegankelijk voor de persoon die jouw dossier opvolgt.

Geen IP-adres te zien

 

De vrijwilliger waarmee je chat kan je IP-adres niet zien. 

Na afloop van je gesprek

Geanonimiseerde registratie

Over onze gesprekken via mail, chat en telefoon houden we beperkte gegevens bij. Die gespreksregistratie is strikt anoniem. Dat betekent dat er geen namen, IP-adressen, cookies vermeld worden of te achterhalen zijn. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om onze gesprekken te analyseren in functie van onze jaarverslagen. Daarin delen we o.a. mee welke thema's het afgelopen jaar het meest aan bod kwamen. 

 

bewaartermijn​

 

Think Different verbindt er zicht toe de eventuele gegevens die we van jou hebben, niet langer bij te houden dan maximaal drie jaar na het laatste contact of laatste gebruik of na beëindiging van de samenwerking

Meer weten

 

Vragen over privacy of heb je een klacht? Contacteer ons op lgbtqplusnetwork@outlook.com

bottom of page