top of page

Text or call us for al your LGBTQ+ related questions. With our network full of expetise we will give you a trustworthy answer in no time.

We work together with different LGBTQ+ expertise organizations to expand our knowlegde and give you the most relevant and recent information. 

Sms of bel ons voor al je LGBTQ+ gerelateerde vragen. Met ons netwerk vol expetise geven we jou een betrouwbaar antwoord.

We werken samen met verschillende LGBTQ+ expertise organisaties om zo onze kennis te verbreden en jullie te kunnen voorzien van de meest relevante en recente informatie.

After a first conversation  our team will look for the best solution. Our service uses a client centred approach. So our journey will always start with whatever your goals, needs and wishes are. To improve the well being of LGBTQ+ people is our number one goal.  

Na een eerste gesprek gaat ons team op zoek naar de beste oplossing. Onze dienstverlening berust op   cliëntgericht aanpak. Dat betekent dat onze reis altijd begint met wat jouw doelen, behoeften en wensen ook mogen zijn. Het welzijn verbeteren van LGBTQ+ mensen is ons belangrijkste doel.

One of our goals is to work as closely as possible with other welfare organizations. That's how we guarantee approachability and customized care. The more we network the  bigger our service will become.

We ask our partner to be an accessible connection in our network. Our goal is to connect our partner organization with you on Whatsapp or other communication tools of your choice. Fully anonymous and with professional secrecy of course.

Eén van onze doelen is om zo nauw mogelijk samen te werken met andere welzijnsorganisaties. Zo garanderen wij bereikbaarheid en zorg op maat. Hoe meer we netwerken, hoe groter onze dienstverlening zal worden.

We vragen van onze partners om zo ​​toegankelijke mogelijk te zijn. Ons doel is om onze partnerorganisaties met jou te verbinden via Whatsapp of andere media naar keuze. Volledig anoniem en met respect voor het beroepsgeheim.

If necessary we can provide a longer period of counseling where we can focus on different life domains of your choice. 

We can talk with parents of  LGBTQ+ youth, be a central and trustworthy figure in your welfare plan, guide people to a save house or health facility, handle LGBTQ+ hate or discrimination crimes and so much more. 

 Indien nodig kunnen we voor een langere periode  begeleiding voorzien, waarbij we ons kunnen focussen op een door jou gekozen  levensdomeinen. Zo kunnen we praten met ouders van LGBTQ+ jongeren, een centrale en betrouwbare figuur zijn in jouw welzijnsplan, mensen naar een vluchthuis of gezondheidscentrum begeleiden, LGBTQ+-haat- of discriminatiemisdrijven behandelen en nog veel meer.

Information

care

Networking

Consulting

Meet The Team

IMG_1408.jpg

Founder & CEO

Jonathan Vander Elst 

Welkom op de website van LGBTQ+ Network. Ik ben Jonathan, oprichter van Vzw Think Different (LGBTQ+ hulpverleningsorganisatie) en beheerder van de LGBTQ+ Network kanalen. Na mijn opleiding sociaal werk ben ik me gaan specialiseren in het LGBTQ+ thema en heb ik stage gelopen in New York bij dakloze LGBTQ+ Jongeren. Mijn ervaringen in NYC hebben gemaakt dat ik ook in België een VZW wou opstarten waar laagdrempeligheid en case management centraal staan. 

Ik ben een echte netwerker en geloof dat we door samen te werken heel wat zaken kunnen klaarspelen. Ik hou van innoveren en projecten creëren. 

Momenteel studeer ik psychologie en in mijn vrije tijd wandel en reis ik graag. 

118602181_10161278398164619_151971631501815521_n.jpeg

Advies / bestuurslid

Bruno Maurice 

Mijn naam is Bruno. Ik ben medeoprichter van VZW Think Different en ondersteun de organisatie met verschillende zaken. Zo geef ik financieel en bedrijfsadvies. 

Ik ben mee aan boord gestapt omdat mij zoon ook een LGBTQ+'er is en ik graag wil helpen waar nodig. Nog veel te vaak maakt de LGBTQ+ community discriminatie en hatecrimes mee. Dit kan toch niet meer anno 2021

In mijn vrije tijd rij ik graag rally en geniet ik van het leven. 

IMG_5975.jpg

Ervaringsdeskundige/ Bestuurslid

Samira Rachati

Hey iedereen! Ik ben Samira en woon in Antwerpen. Heel wat van mijn vrienden zijn LGBTQ+ en doorheen de jaren heb ik heel wat ervaring en expertise opgedaan in de moeilijkheden die LGBTQ+'ers met een migratieachtergrond kunnen ervaren. Graag wou ik iets kunnen bijdragen en daardoor heb ik me aangesloten bij het team van LGBTQ+ Network 

Samen met tal van andere vrijwilligers zal ik het onthaal mee ondersteunen. Ik luister graag naar jouw verhaal en samen zoeken we een oplossing die het best geschikt is voor jouw specifieke situatie. 

 

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken over verschillende thema’s zoals mindfulness en welzijn. Ook help ik graag mensen :) 

 

 

anoniem_avatar_pixabay-973460_1280 (1).png

Ervaringsdeskundige/ Bestuurslid

Mohamed Dione

Hey Hey! Ik ben mo, 27 jaar en afkomstig van Antwerpen. Ik ben een sociale jongen en hou ervan om gesprekken te houden met LGBTQ+'ers. Door mijn ervaringen wissel ik graag tips en tricks uit over hoe je moet omgaan met je geaardheid en cultuur. Het is niet makkelijk, maar soms moet je jezelf op de eerste plaats zetten.

 

Graag ondersteun ik het onthaal en geef ik advies over hoe je LGBTQ+'ers met een migratieachtergrond moet bereiken. Er zijn nog vele drempels die zij kunnen ervaren en sommige thematieken zijn gevoelig om aan te kaarten. Stap voor stap geraken we er samen wel uit. 

Momenteel studeer ik jeugd- en gehandicapten zorg en in mijn vrije tijd sport ik graag en help ik graag mensen.

useful links 

bottom of page